حسین زمان

  • مدیر بازرگانی
  • کارشناس ارشد مکانیک
  • 9 سال سابقه فعالیت 

تجربه شخصی

بیش از 9 سال تجربه در زمینه بازرگانی تجهیزات صنعتی و کشاورزی 

مهارتهای حرفه ای

مهندسی
90%
بازرگانی داخلی
97%
بازرگانی خارجی
95%
برزنامه ریزی و توسعه
87%

اعضاء شرکت

مجتبی گل مهر

مدیرعامل

ایوب گل مهر

مدیر تولید

حسین زمان

کارشناس فروش

مسلم گل مهر

امور مالی

میثم گل مهر

کارشناس هیدرولیک