مسلم گلمهر

  • مدیر مالی
  • کارشناس ارشد حسابداری
  • 10 سال سابقه فعالیت 

تجربه شخصی

با بیش از 10 سال سابقه در حسابداری

مهارتهای حرفه ای

حسابداری
95%
مالی
98%
برنامه ریزی
80%
حسابرسی
85%

اعضاء شرکت

مجتبی گل مهر

مدیرعامل

ایوب گل مهر

مدیر تولید

حسین زمان

کارشناس فروش

مسلم گل مهر

امور مالی

میثم گل مهر

کارشناس هیدرولیک