عرضه دستگاه بسته بندی علوفه یک تنی از اردیبهشت ماه 1403

عرضه دستگاه بسته بندی علوفه یک تنی ساخته شده در شرکت گلمهر صنعت ولیعصر از اردیبهشت ماه 1403 به بازار آقای مهندس مجتبی گل مهر مدیر عامل شرکت گلمهر صنعت ولیعصر در مصاحبه با واحد روابط عمومی شرکت بیان فرمودند : دستگاه یک تنی بسته بندی خوراک دام نیز از [...]

see more

Corn silage and its value

Corn silage and its value) based on a type of division and on the origin of feed, silage can be placed in the group of fodder materials. Controlled fermentation of moisture-rich materials such as corn fodder, alfalfa, barley, sorghum and clover leads to the production and processing of silage. It [...]

see more
بسته بندی ذرت علوفه ای ۳۰ کیلویی

Corn Silage Packaging Machine

دستگاه بسته بندی ذرت علوفه ای با توجه به مشکلات ذخیره ذرت علوفه ای در سیلوهای سنتی و مزایای استفاده از ذرت علوفه ای بسته بندی شده و تأثیر این ماده غذایی مهم در افزایش تولید ، نظر شما را به موارد زیر جلب می کنیم. – استفاده از روش [...]

see more

کشت ذرت علوفه ای

ذرت از مهمترین گیاهان زراعی است که در بین محصولات زراعی از نظر سطح زیر کشت ، پس از گندم و برنج رتبه سوم و از نظر عملکرد تولید، رتبه اول را داراست.عملکرد ذرت دانه ای بین ۵ تا ۱۴ تن در هکتار و عملکرد علوفه ای آن بین ۳۰ [...]

see more