عرضه دستگاه بسته بندی علوفه یک تنی از اردیبهشت ماه 1403

عرضه دستگاه بسته بندی علوفه یک تنی ساخته شده در شرکت گلمهر صنعت ولیعصر از اردیبهشت ماه 1403 به بازار آقای مهندس مجتبی گل مهر مدیر عامل شرکت گلمهر صنعت ولیعصر در مصاحبه با واحد روابط عمومی شرکت بیان فرمودند : دستگاه یک تنی بسته بندی خوراک دام نیز از [...]

بیشتر بخوانید