کشت ذرت علوفه ای

ذرت از مهمترین گیاهان زراعی است که در بین محصولات زراعی از نظر سطح زیر کشت ، پس از گندم و برنج رتبه سوم و از نظر عملکرد تولید، رتبه اول را داراست.عملکرد ذرت دانه ای بین ۵ تا ۱۴ تن در هکتار و عملکرد علوفه ای آن بین ۳۰ تا ۷۰ تن در هکتار متغیر است.ولی بطور متوسط عملکرد ذرت دانه ای در استان خوزستان بدلایل شرایط آب و هوایی و کشت بیش از حد و فقر خاک ناشی از آن در حدود ۶ تن در هکتار می باشد .

کاشت

در استان خوزستان با توجه به شرایط آب و هایی منطقه در دو فصل از سال امکان کاشت ذرت مهیاست . کاشت بهاره و کاشت پاییزه . مناسب ترین زمان کاشت ذرت بهاره در خوزستان ۱۲- ۲۲ اسفند ماه است . در این زمان حد اقل درجه حرارت خاک ۱۰ درجه سانتیگراد ( صفر فیزیولوژیکی ذرت ) است که در دمای کمتر از آن بذر ذرت جوانه نخواهد زد . اگر زودتر از ۱۲ اسفند کاشته شود به علت تاخیر در جوانه زنی آن ، بذور علفهای هرز و آفات خسارت زیادی می زنند. و کاشت دیر تر از ۲۲ اسفند ماه ، به علت مواجه شدن عمل گرده افشانی با دمای زیاد خرداد ماه(دمای بالاتر از ۴۰ درجه سانتیگراد)گرده ها سقط شده  و در نتیجه تعداد دانه های لقاح یافته کاهش می یابدو همین امر باعث کچلی بلال ها خواهد شد  . مناسب ترین تاریخ کاشت ذرت پاییزه ۲۰تیر تا ۱۰ مرداد می باشد . در اینجا کاشت زود هنگام باعث مواجه شدن گرده افشانی با بادهای گرم و سوزان و کچلی بلالها و کاشت دیر هنگام ، امکان آسیب باد و باران پاییزی (ورس ذرت) به ذرت خواهد شد . بنابر این رعایت تاریخ مناسب کشت همیشه برعملکرد محصولات تاثیر گذار خواهد بود.

قبل از کاشت  برای دستیابی به وضعیت خاک از نظر عناصر مورد نیاز ذرت و تعیین نیاز کودی آزمون خاک الزامی است . اراضی خوزستان از نظر میزان مواد الی خاک بسیار فقیر هستند و معمولا” کمتر از ۱% می باشد به همین خاطر استفاده از کودهای دامی و مرغی اجتناب ناپذیر است. پس از بر آورد نیاز کودی خاک در صورت کمبود رطوبت خاک (بخصوص برای ذرت پاییزه) ماخار (آبیاری قبل از کشت) انجام می شود .پس از گاو رو شدن زمین جهت خرد شدن بقایای گیاهی کشت قبل و علف های هرز دیسک زده می شود.پس از آن گاو آهن ، توزیع کود(کود مرغی ۵ تن در هکتار و یا کود دامی پوسیده ۲۰ تن در هکتار، حدود۱۵۰کیلو کود فسفات ،۲۰۰کیلو پتاس، ۱۵۰کیلوکود اوره ، ۲۵۰ کیلوکود گوگرد و۵۰کیلو سولفات روی، ۵۰کیلو سولفات آهن) ، دیسک، علف کش پیش رویشی مثل ارادیکان ۵ لیتر در هکتار ،دیسک عمود بر دیسک قبلی، ماله و در نهایت فارو زده می شود .

میزان بذر لازم برای کاشت علوفه ای ۳۰ کیلو در هکتار و برای ذرت دانه ای ۲۵ کیلو در هکتار می باشد . مناسب ترین تراکم بوته ذرت در خوزستان ۸۰۰۰۰ بوته در هکتار و یا ۸ بوته در متر مربع است . این تراکم با رعایت فاصله ۷۵ سانتیمتر در بین ردیف و ۱۶ سانتیمت بر روی ردیف بدست می آید . در این فاصله ۸۳۰۰۰ بوته نتیجه می شود که با احتمال تلف شدن ۳۰۰۰ بوته در مرحله سبز شدن ، ۸۰۰۰۰ بوته باقی خواهد ماند .

آبیاری

آب مورد نیاز مزارع ذرت ۸۰۰۰-۱۲۰۰۰ متر مکعب در هکتار است که طی ۱۴-۱۶ نوبت ابیاری باید تامین گردد. آب اول بصورت سبک و نشتی و با دقت انجام شود تا خاک و بذر شسته و جابجا نشود . اولین آبیاری در واقع تاریخ کاشت محسوب می شود .۷۲ ساعت پس از اولین آبیاری ۶۰-۷۰ درصد بذور جوانه زده و از خاک خارج می شوند .آبیاری دوم برای سبز شدن کامل مزرعه و برای رسیدن رطوبت به بذوری که در عمق بیشتری کاشته شده اند ، باید بلافاصله ۳-۵ روز پس از آبیاری اول انجام شود. از آبیاری سوم تا مرحله پایان لقاح ، دور آبیاری ۶-۷ روز در نظر گرفته می شود و در اواخر فصل رشد فاصله آبیاری را می توان به ۱۱- ۱۳ روز رساند

مراحل حساس ذرت به کم آبی عبارتند از: جوانه زدن، ساقه رفتن، پیدایش گلهای نر و ماده بوجود آمدن دانه و شیری شدن دانه. تاخیر در آبیاری این مراحل سبب کاهش عملکرد می شود. مدت زمان پیشروی آب در شیارها را باید تعیین کرد .مدت زمان آبیاری باید ۴ برابر مدت زمان پیشروی آب باشد.

پیام بگذارید

کلیه فیلدهای مشخص شده با ستاره (*) الزامی است